Birey Genel Kültüre Ait Midir?

Her toplum, ailelerden oluşur. Aileler ise, bireylerden oluşur. Her birey ise, başlı başına bir dünyadır. Bu dünyalar ise, aynı kültürel varlıklardan beslendikleri zaman toplum olmuş olurlar. Yani toplumu toplum yapan içindeki kişiler ve bu kişilerin ortak paydalarıdır. Her toplumun içinde bulunduğu kümeleşme açılarında belirli dayanak noktaları vardır. Bu noktalar, yani toplumu bir arada yaşamaya iten noktalar farklı olabilirler. Bir toplum aynı millet, aynı din, aynı kültür, aynı siyasi yönetim ya da aynı toprak parçası gibi etmenlerin bir veya birkaçına sahip olarak ayakta dururlar. Zamanlanma toplumlaşan bu kalabalık, kendilerine ait özellikleri toplum sınıfına taşırlar. Bu taşınan yeni öğeler toplum nezdinde kabul görürse, süregelen daimi bir kural olur.

Birey Genel Kültüre Ait Midir?

Bazı toplumlardaki kurallara uymayan bireyler olabilir. Bu durum bireyin toplumdan kendini dışlaması ya da toplumun bireyi dışlaması ile sonuçlanır. İşte tamda bu aşamada önümüze ‘birey genel kültüre ait midir?‘ sorusu çıkar.

Her ne kadar toplum kurallarında gevşek ya da sıkı olsa da birey bu durumu fazlası ile hisseder. Çünkü her birey bir topluma ait olma zorunluluğunda kalır. Geçmişten günümüze bu durum hep öyledir. Eski çağlarda yalnız kalan insanoğlunu, vahşi doğa çabuk alt eder. Günümüzde yaşam şartları daha kolay olsa da, birey topluma çeşitli sebeplerle ihtiyaç duyacaktır. Bu nedenle toplumun genel kültürüne, yani toplumu toplum yapan değerlere saygılı, kurallara uygun şekilde yaşamalıdır. Toplum bireyi kabul ederse daha sonraki aşamalarda birey kendini kanıtlayarak topluma yeni kültürel birikimler bile sunabilir.

Bireyin farkında olarak ya da olmayarak topluma göre küçük bir parça olarak kalsa da, etkisi her zaman vardır. Bu etkinin oranı kişiden kişiye değişebilir. Yine de toplumun genel kültürüne uyum sağlayamayan, toplumun bir parçası olamayan birey, tam olarak topluma ait olamaz.