Endüstri Mühendisliği Zor Mu?

Endüstri Mühendisliği Zor Mu?

Endüstri Mühendisliği Nedir?

Endüstri Mühendisliği; bilişim, donanım ve çok çeşitli alanlardan oluşan sistemlerin tasarımı, iyileştirilmesi ve hazırlanması ile ilgilenir. Bu sistemlerden analiz edilen sonuçların belirlenmesi, tahmin edilmesi için mühendislik analiz ve yöntemlerinin beraberinde sayısal, mekanik ve sözel bilimlerdeki sabit bilgi ve beceriden yararlanan bir mühendislik alt dalıdır.

Hangi Kişi Profili Tercih Edebilir?

  • Endüstri mühendisi olmayı düşünen kimselerin ;
  • Yeterli derecede akademik yeteneğe ve sayısal düşünme yeteneğine sahip,
  • Fikirlerini dışa vurabilen,
  • Fizik alanında başarılı,
  • İnsan taleplerine duyarlı,
  • İnsanlarla sosyal ilişkiler kurabilen ,
  • Planlama, olayları her açıdan değerlendirebilme yeteneklerine sahip,
  • Sorumluluk alma bilinci gelişmiş,
  • Yüksek başarılar elde etme isteğine sahip kimseler olmaları gerekir.

 

Endüstri Mühendisliği Zor Mu?

Endüstri Mühendisliği Zor Mudur?

Endüstri Mühendisi kavramı birçok yetenek ve gerekliliği içerisinde barındırması sebebiyle mesleğin zorluk yahut kolaylık derecesi eğitimi alacak kişiye göre önemli ölçüde değişkenlik gösterebilir. Mesleğin en büyük gereklilikleri arasında yer alan matematiksel düşünme ve durumu fiziki boyutlarda analitik olarak değerlendirebilme becerisinin bulunması kişiye yeterli kolaylığı sağlar. Mesleğin eğitiminin devam edeceği dört yıllık süreç içerisinde ve alınacak sayısal düşünme yeteneği gerektiren dersler göz önüne alındığında mesleğe kolay yapılacak bir iş gözüyle bakmak kişiyi yanıltabilir. Önemli ölçüde düşünsel beceri gerektiren bir meslek olması sebebiyle zor olarak adlandırılabilecek bazı meslekler arasında zikredilebilir.